<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451006288588978&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
oljetanken-fjernes.png

Vil du fjerne oljetanken? Slik går du frem

I løpet av få år får ikke oljetanken i hagen eller kjelleren din inneholde fossil fyringsolje lenger. Da går du fram slik for å fjerne den.

Rundt omkring i norske hager ligger det skjult mange tusen oljetanker. I tillegg er det en del oljetanker innendørs bortgjemt i kjellere og tekniske rom. Tilstanden er variabel, men felles for dem alle er at de i løpet av få år ikke får inneholde fossil fyringsolje. Stortinget har nemlig innført forbud mot fyring med fossil olje innen 2020. Da blir du nødt til å fjerne tanken.

Hvorfor er begravde oljetanker en miljørisiko?

Glenn Larsen i Oslo og Akershus Varmeservice har vært med på å fjerne mange oljetanker opp gjennom årene. Han forteller:

– Tilstanden på oljetanken varierer etter kvaliteten på tanken i utgangspunktet og grunnforholdene den har ligget i. 50 år gamle oljetanker kan komme opp og se helt fine ut, eller de kan være rustet i stykker. De eldste oljetankene ble laget av stål og kvaliteten på disse varierte mye. Disse ruster innenfra og ut, så det er slett ikke sikkert at den ser så ille ut på utsiden. Slike ståltanker er en miljøbombe.


Last ned vår guide Den ultimate guiden til deg med oljekjel, og se hvilke alternativer du har!Hvordan fjerne oljetanken og hvor mye koster det?

Siden oljetanker byr på slike miljøutfordringer, er du nødt til å tømme og rense den før den kan fjernes.

Er tanken av glassfiber tillater noen kommuner å la den ligge ved å fylle den med løsmasse, men det beste er å få den fjernet. Ståltanker skal graves opp uansett. De må etterpå leveres som spesialavfall til Renor. Etter at arbeidet er gjort gjenstår gjenfylling og grovplanering. Hele jobben vil ligge på rundt 20-25.000 inkl mva, alt etter lokale forhold.

Har du en innetank er det dyrere få den fjernet, siden det ofte er en utfordring å jobbe innendørs og å få fraktet tanken ut. Dermed må man tømme, rense og dele opp tanken for så å frakte den ut. Da er det viktig at ventilasjonen er bra nok, og at man har et godt avsug. Dette tar lenger tid og er mer omstendelig og arbeidet vil ofte ligge på et sted mellom 25-30.000, men her kan prisene variere mye.

En oljetank har som regel selskap av en oljefyr – en oljekjel som det også kalles – og i de fleste tilfellene skal denne også fjernes. Be om et prisoverslag for dette, da det varierer stort. 

Økonomisk støtte fra Enova

Enova gir støtte til fjerning av oljetank. Fjerningen må skje samtidig med installasjon av en ny varmepumpe eller biovarme. Oljekjelen må derfor erstattes med en fornybar varmekilde til det vannbårne varmeanlegget i huset ditt. Slik fornybar varme kan være vedkjel, pelletskjel, ved- og pelletskaminer med vannkappe, luft-vann-varmepumpe, væske-vann-varmepumpe eller fjernvarme. Du kan få tilbake mellom 10.000- 50.000 NOK for fjerning av oljekjel og tank.

Hva installeres i stedet?

De som har oljefyr har vannbåren varme, og har derfor mange ulike løsninger de kan velge mellom. Det kan være bioolje, pellets eller vedfyr, men de fleste konverterer til varmepumpe. Noen ganger beholdes oljekjelen for spisslast til en luft-vann-varmepumpe. Den vil i så fall kunne konverteres til å bruke bioolje, men det fungerer best på nyere kjeler som brenner renere.

Be om gratis befaring i dag.

Hege Solberg

Skrevet av Hege Solberg

Hege Solberg er markedskoordinator i CTC.