<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=451006288588978&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Astma og allergi: Dette må du vite om oppvarming og inneklima

Alle som har plager med astma, allergi og eksem i familien vet hvor viktig godt inneklima er. Så hvilken oppvarming bør du velge?

Hva skaper dårlig inneklima?

Dårlig inneklima kan ha mange årsaker, men ifølge Norges Astma– og Allergiforbund (NAAF) er disse punktene de største synderne:

 • Passiv røyking
 • Fukt og muggsopp
 • Støv/Partikler/Renhold
 • Luftskifte/ventilasjon
 • Temperatur
 • Avgassinger fra materialer

 

Noen løsninger er åpenbare, mens andre er overraskende

Løsningen på mange av disse er nokså åpenbare. Røyking innendørs bør unngås. Når det gjelder støv og rengjøring kan du bruke moderne hjelpemidler som mikrofiberkluter/mopper og vann, og minst mulig rengjøringskjemikalier. Har du problemer med fukt og muggsopp er dette et større problem hvor du burde få eksperthjelp.

For høy innetemperatur (over 22℃) er en faktor det har vært fokusert mindre på. Dette gjør i mange tilfeller allergiplagene verre. I tillegg viser flere forskningsrapporter til at oppvarming med panelovner forbrenner støv, som gir større utfordringer for luftkvaliteten og kan føre til flere helseplager. Vi tilbringer store deler av døgnet innendørs. Samtidig bygges husene tettere og det er ekstra viktig å forhindre at vi brenner mer støv enn nødvendig i følge en forskningsrapport fra NTNU. 


Last ned vår gratis e-boken og les om hvordan du velger riktig oppvarming for din bolig


 

Hvilke oppvarmingsmetode er best for inneklimaet?

Oppvarming med vannbåren varme regnes som spesielt bra for inneklimaet, og er anbefalt av Norges Astma og Allergiforbund. NAAF anbefaler varmepumpe som varmekilde for deg som sliter med allergi, eller har noen i familien som gjør det. Anbefalingen gjelder først og fremst væske til vann og luft til vann–varmepumper for vannbåren varme. Har du ikke vannbåren varme anbefales en luft-luft varmepumpe. Også med denne typen varmepumpe får man et bedre inneklima, og varmepumpen filtrerer inneluften for støv og bakterier.

 • Væske–til–vann varmepumpe  
  Denne type varmepumpe kan hente varme fra en rekke energikilder som f.eks grunnvann, berg, sjø eller jord og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. Væske–vann varmepumper kan også produsere varmtvann til husholdningen.
 • Luft–til–vann varmepumpe
  Denne varmepumpen henter varme fra uteluften og avgir varmen inne via vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Da får man varmekilder med lav overflatetemperatur i boligen, og man unngår økt luftsirkulasjon og oppvirvling av støv som er uheldig for personer med astma og allergi. 

Tradisjonelt har det vært radiatorer som har sørget for selve oppvarmingen i vannbårne systemer. Nå er gulvvarme i ferd med å overta deres rolle, men mange velger fremdeles en kombinasjon av radiatorer og gulvvarme. Selve prinsippet er det samme, og begge er fordelaktige for de med allergier. Vannbåren varme hindrer transport av støv og sikrer et godt inneklima, og innetemperaturen kan senkes uten at det går ut over komforten.

Husk at oppvarming av bolig og forbruksvann representerer 60% av hele energiregningen din. Bygger du nytt hus, velger du oppvarmingssystem for minst 30–40 år fremover.

Last ned gratis guide - hvilken varmeløsning passer din bolig best?

Hege Solberg

Skrevet av Hege Solberg

Hege Solberg er markedskoordinator i CTC.