Oljefyring, forbudt?

For å komme til livs miljøskadelig fyring med fossil olje, vedtok regjeringen i juni 2017 at det ikke lenger skal være en lovlig måte å varme opp hjemmet sitt på. Det er beregnet å føre til 340.000 tonn mindre CO2 i året – noe som vil bidra mot målet om å redusere klimagassutslippene med 40% i forhold til 1990 innen 2030. 

Forbudet trer i kraft i 2020, så du har ikke all verdens med tid til å finne en ny løsning. Mange er likevel av den feiloppfatning at oljekjelen selv forbys, noe vi har forklart tidligere at ikke stemmer:

Det er altså selve oljen som blir forbudt, selv om også tanken i de fleste tilfeller er nødt til å avskaffes, på grunn av risiko for skadelig grunnlekkasje. Dette er langt vanligere enn mange tror, og kan fort bli svært dyrt for eieren.

Som plaster på såret har regjeringen gjennom Enova utlovet støtte til dem som skal bytte til mer miljøvennlige og energieffektive løsninger. Tommelfingerregelen er at du får dekket 25% av utgiftene, men eksakt sum varierer fra tiltak til tiltak. I tillegg vil du få 20.000 kr for å fjerne oljetank (og -kjel), men denne summen halveres i 2019, før den avvikles helt når forbudet trer i kraft. En ufullstendig oversikt finner du her:

Gode grunner til å avskaffe oljekjelen

Det mange har lett for å glemme når de blir «tvunget» til å avskaffe oljefyren, er at det faktisk gir gode muligheter for en bedre løsning. Svært mange av Norges oljekjeler er gamle, lite effektive, og snart klare for utskiftning uansett. Her kan du lese mer om ulempene med fossil oljefyring:

Med en nyere varmeløsning får du som nevnt penger fra Enova, men selve løsningen du velger – det være seg bioolje, pellets-kjel eller varmepumpe – kommer til å utnytte energien bedre enn oljefyren gjorde. Det betyr lavere utgifter for deg over tid.

Hva skal du gjøre med oljekjel og tank?

Så, spør du kanskje: Kan du fjerne oljetanken selv, eller trenger du å kontakte profesjonelle? Svaret er at du kan gjøre noe på egenhånd, mens annet må utføres av sertifiserte fagfolk. I tillegg må kommunen informeres, siden staten ønsker å ha oversikt over hvor mange potensielt skadelige oljetanker som fremdeles er igjen i landet. En enkel trinnvis oversikt over hva du selv må gjøre kan leses her:

For mer informasjon om hele prosessen, kan du ta en titt på denne:

Kort fortalt innebærer det å melde til kommunen, søke støtte fra Enova, rensing og tømming, graving (om den er nedgravd i hagen) eller oppdeling (om den er innendørs og må ut gjennom en liten døråpning), samt å kaste den et sted de tar imot den typen avfall. Eksakte retningslinjer kan variere fra kommune til kommune.

Hvilke alternativer finnes?

For å få støtte til å fjerne oljekjel og tank, må de erstattes med en mer energieffektiv løsning. Det er egentlig noe som uansett gjelder, og du har en rekke forskjellige muligheter. Med oljefyr har du allerede vannbårent varmesystem, noe som lett lar seg koble til andre varmekilder.

Vi liker å anbefale varmepumpe, som er den mest miljøvennlige varmeløsningen og den som gir best inneklima, men også den som har høyest investeringskostnad. Disse finnes i forskjellige varianter, som luft-vann (konverterer luft til vann), og væske-vann (varmer opp en væske gjennom bergvarme, jordvarme eller sjøvarme).

Bioolje kan brukes i eksisterende oljekjel dersom den er av nyere dato, forutsatt at du skaffer ny brenner. Det er et enkelt, og relativt miljøvennlig alternativ for dem som er mer opptatt av å spare penger nå enn senere.

For dem som har tilgang på ved, kan vedkjel være en mulighet. Alternativt kan du fyre med pellets gjennom pelletskjel, selv om de er vanskeligere å oppdrive i Norge, og dessuten relativt dyre. Solfangere er også en god mulighet dersom huset ditt har mye solinnstrømming, og lar deg varme tappevann og hele rom når det er mye sol ute.

Det er dessuten mulig å kombinere varmekilder, noe som er spesielt vanlig ved luft-vann-varmepumpe, som trenger litt drahjelp når det er ekstra kaldt.

For mange vil den oversiktlige guiden vi har satt sammen være et naturlig sted å starte. Den kan du laste ned ved å følge lenken under:

New Call-to-action

Abonner på bloggen:

Motta oppdatert informasjon om varmepumper og varmeløsninger i din innboks, én gang i måneden.

Facebook LinkedIn Twitter Google Plus